การคูณเลขเร็ว (4)

  การคูณเลขด้วย 22

   หลักการคิด

 ให้นำ 2 คูณตัวตั้งเมื่อได้ผลลัพธ์แล้ว ให้เติม 0 ท้ายผลลัพธ์ จากนั้น นำไปบวกกับผลลัพธ์ที่ได้ก่อนเติม 0

   ตัวอย่าง   3256 x 22

   วิธ๊ทำ                                       3256 x 2   =  6512

                             เติม 0 ท้ายผลลัพธ์ที่ได้  =   65120

             บวกด้วยจำนวนที่ยังไม่ได้เติม 0     =   65120 + 6512

                                                                  =   71632

   การคูณเลขด้วย 25

   หลักการคิด

  ให้นำ 0 ไปเติมที่ท้ายตัวตั้ง 2 ตัว แล้วหารด้วย 4

    ตัวอย่าง   9823 x 25

  วิธีทำ     9823 x 25   =   982300 / 4

                                       =   245575

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: