แม่น้ำสำคัญของไทย(ภาคตะวันตกและภาคใต้)

 คราวนี้เป็นตอนสุดท้ายของแม่น้ำแล้วครับ เชิญอ่านกันได้เลย

 ภาคตะวันตก

 1. แม่น้ำแม่กลอง เกิดจากแม่น้ำแควน้อย (ไทรโยค) และแม่น้ำแควใหญ่ (ศรีสวัสดิ์) ไหลมาบรรจบกันที่ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี กลายเป็นแม่น้ำแม่กลอง ไหลผ่านจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม ไหลลงสู่อ่าวไทย ที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีความยาวประมาน 230 กิโลเมตร

 2. แม่น้ำเพชรบุรี เกิดจากเทือกเขาตะนาวศรี ในเขตอำเภอท่ายาง ไหลผ่านจังหวัดเพชรบุรี ไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีความยาวประมาณ 190 กิโลเมตร

 ภาคใต้

 1. แม่น้ำตาปี (แม่น้ำสุราษฎร์ธานี) เกิดจากเทือกเขาภูเก็ตและเทือกเขานครศรีธรรมราช ไหลผ่านบริเวณตอนเหนือของจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ไหลลงสู่อ่าวไทยที่อ่าวบ้านดอน ระหว่างอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี กับอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความยาวประมาณ 230 กิโลเมตร

 2. แม่น้ำตานี (แม่น้ำปัตตานี) เกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรี ไหลผ่านจังหวัดยะลา ปัตตานี ไหลลงสู่อ่าวไทยในเขตจังหวัดปัตตานี มีความยาวประมาณ 190 กิโลเมตร

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: